-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЗОРИГТЫН ХОШУУ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЗОРИГТЫН ХОШУУ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/379
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №190 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311010135
6 Компанийн регистрийн дугаар 3747468
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар И.Энхбат   99034306
9 Компанийн  хаяг байршил Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, 2-р баг, "ИЭНБИРС"ХХК-ийн байр, 3 тоот.