-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭКСИМФИНАНС ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭКСИМФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/380
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №191 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011453103
6 Компанийн регистрийн дугаар 5785464
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                    2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээ
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Гантөгс   99125155
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 5-р хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын 11-р байр, 114 тоот