-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "РИЧКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "РИЧКАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/381
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №182 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011473005
6 Компанийн регистрийн дугаар 5819806
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Энхтүвшин   99164203
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, Чонон бүрт төв, 411 тоот