-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент
  • “Суварга алтай констракшн” ХХК
1 Байгууллагын нэр

“Суварга алтай констракшн” ХХК

2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 501/39
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №59 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.02.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011386116
6 Компанийн регистрийн дугаар 2634627
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Орсоогийн Баярмаа  
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 14 дүгээр хороолол, Өнөр хороолол, Залуус 35 дугаар байр, 2- тоот,