-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Кастодиан
  • "ГОЛОМТ БАНК" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ГОЛОМТ БАНК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 321/01
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №295 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.08.27
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар -
6 Компанийн регистерийн дугаар -
7 Хэлбэр Кастадион
8 Хүчинтэй хугацаа 10 жил
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, СБД, Голомт банкны төв байр, Сүхбаатарын талбай, 210620А