-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ХӨРӨНГӨ-ЭСТИМЭЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХӨРӨНГӨ-ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/23
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №201 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011525080
6 Компанийн регистрийн дугаар 5932424
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б.Бат-Энх 94001016, 91009240
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 13-р хороо, Худалдаа, үйлчилгээний төвийн хагас подваль