-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "БАНХАС" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БАНХАС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/24
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №365 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.09.11
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011438049
6 Компанийн регистрийн дугаар 4270312
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б.Болдбаатар 99160243,  99071718
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 10-р баг, 5-р хороолол, Чингис хаан банкны байр, 105 тоот