-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • "МОНГОЛИАН ИНШУРАНС БРОКЕРЕЙЖ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИАН ИНШУРАНС БРОКЕРЕЙЖ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/43
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №390 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.11.23
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011572056
6 Компанийн регистрийн дугаар 6005942
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Алтансүхийн Энхтүвшин
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БГД, 4-р хороо, 5-24 тоот