-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "СҮЛД ҮНЭЛГЭЭ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "СҮЛД ҮНЭЛГЭЭ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/25
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №435 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.12.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011542112
6 Компанийн регистрийн дугаар 5957494
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8 Үйл ажиллагаа эрхлэх Даатгал болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
9  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр П.Одхүү
10 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 5-р хороо, 2-р байр, 45 тоот