-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ВИННЭРВЭЙ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ВИННЭРВЭЙ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/26
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №436 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.12.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011309097
6 Компанийн регистрийн дугаар 5518113
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр О.Бат-Эрдэнэ 88041144, 89000591, 70110200
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-25, Зуун наст төв, 114 тоот