-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ТЭНЦВЭР ЭСТИМЭЙТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТЭНЦВЭР ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/27
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №438 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.12.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011393027
6 Компанийн регистрийн дугаар 5674123
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Т.Ганцэцэг
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,  УБ хот, СХД, 14-р хороо, Өнөр хорооллын гудамж, 38 байр 2 тоот
 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр