-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "Б ЭНД С АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Б ЭНД С АУДИТ" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №270 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2009.12.23
4 Компанийн регистрийн дугаар 2549654
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

Д.Дашхорлоо


99099155

dashkhorloo@yahoo.com

6 Холбоо барих

70114810                                        

audit_bc@yahoo.com