-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • "КОВЕР ХИЛЛ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "КОВЕР ХИЛЛ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/46
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №148 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011574047
6 Компанийн регистрийн дугаар 6019366
7 Даатгалын ангилал

1.Даатгалын зуучлагч

2.Давхар даатгалын зуучлагч

8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Г.Энхтайван 88283738
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 12/1, Очир төв 803 тоот