-
  • Эхлэл
  • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч
  • "МИК АКТИВ ТАВ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МИК АКТИВ ТАВ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 600/06
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №241 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011523095
6 Компанийн регистерийн дугаар 5920833
7 Хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал -
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоо, барилга 4 давхар