-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх
  • "ТОСК ТҮРЭЭС НЭГ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТОСК ТҮРЭЭС НЭГ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 600/09
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №03 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.01.20
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011588007
6 Компанийн регистерийн дугаар 6030645
7 Хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал -
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 6-р хороо, Их тойруу, 53-р байр, 3 тоот