-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "АКПАР АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "АКПАР АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 44
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №54 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001021
6 Компанийн регистерийн дугаар 5229979
7 Хэлбэр ҮЦ гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компани
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Х.Баянбай /ЦГ61111714/
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 1-р хороо, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо 209-210 тоот   Утас:    462131  91919758