-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "КООРДИНАТ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "КООРДИНАТ АУДИТ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 30
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №33 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001031
6 Компанийн регистерийн дугаар 2565617
7 Хэлбэр ҮЦ гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компани
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал П.Баярмаа
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БГД   Утас:    99193732