-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Андеррайтер
  • "НЭЙШНЛ СЭКЮРИТИС ҮЦК" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НЭЙШНЛ СЭКЮРИТИС" ХХК    
"СиСиПи"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/06
3/09
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №31 тогтоол 
№87 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.03.15
2007.06.27 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019028032
6 Компанийн регистерийн дугаар 5103037
7 Хэлбэр 1.Брокер
2.Дилер
3.Андеррайтер
4.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал С.Хатанбаатар 
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 3-р хороо, Усны гудамж-1, ҮХО Банкны байр,