-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "ШОНХОР ҮНЭЛГЭЭ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ШОНХОР ҮНЭЛГЭЭ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 5/58
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №125 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо Хугацаагүй
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018018003
6 Компанийн регистрийн дугаар 5821975
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б.Эрдэнэ-Очир
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БГД, 18-р хороо, 64-10 тоот