-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ МОНГОЛИЯ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Эрнст энд Янг Монголия Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар  №05 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2012.01.18
4 Компанийн регистрийн дугаар 2665247
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Г.Алтансүх
99111255
altansukh.ganbaatar@mn.ey.com
6 Холбоо барих

312042 314032