-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "КОНФИДЕНС АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Конфиденс Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2013.01.23 
4 Компанийн регистрийн дугаар 2883562
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ П.Ариунаа
96660444, 99994990
purev.ariunaa@yahoo.com
6 Холбоо барих

322431 70139100

info@confidenceaudit.mn