-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "БАЯН ТАШААГИЙН ЭХ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Баян Ташаагийн Эх Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2013.01.23
4 Компанийн регистрийн дугаар 3125432
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Т.Хоролсүрэн
70170061, 99062255
moogii9809@yahoo.com
6 Холбоо барих 77368188