-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "БОДИТ БҮРТГЭЛ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Бодит Бүртгэл Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №09 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2015.01.15
4 Компанийн регистрийн дугаар 5190363
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

П..Уранчимэг

99178951

boditburtgel@yahoo.com

6 Холбоо барих 88118264 99178951