-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "ГЛОБАЛ КАПИТАЛ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Глобал Капитал Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №13 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2015.01.14
4 Компанийн регистрийн дугаар 5809053
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Д.Энхтуяа
99449299, 89499922   
tomoo_etuya@yahoo.com
6 Холбоо барих

99449299  89499922   91139393 88013051                                   globalcapital@yahoo.com