-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "ДЕЛОИТТ ОНЧ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Делоитт Онч Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №95 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2015.02.12
4 Компанийн регистрийн дугаар 2810743
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Ш.Норжинбат
99080450
nshagdarsuren@deloitte.com
6 Холбоо барих

70120450 70130450  99080450

www.deloitte.com