-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "МОНГОЛИАН БИЗНЕС РЕЙТИНГ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Монголиан Бизнес Рейтинг Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №5 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.1.20
4 Компанийн регистрийн дугаар 5815061
5 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утас, и-мэйл Д.Түмэнжаргал
99851823
tumee_aamaa@yahoo.com
6 Холбоо барих

70005329  99851823

www.mbr-audit.mn