-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "ДУНДМАНХАЙДАЙ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Дундманхайдай Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №11 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.01.20
4 Компанийн регистрийн дугаар 5296129
5 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утас, и-мэйл Ж.Бямбажав
99088515
byambaahunnu@yahoo.com
6 Холбоо барих

dumaudit.mn