-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "НЬЮ ПРОСПЕКТ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Нью Проспект Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №17 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.01.20
4 Компанийн регистрийн дугаар 5891221
5 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утас, и-мэйл Б.Сайнжаргал
99169793
B.Sainjargal@newprospect.mn
6 Холбоо барих

99119413  70000309