-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "МИШЭЭЛ ОД АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Мишээл Од Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №41 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.02.24
4 Компанийн регистрийн дугаар 5201233
5 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утас, и-мэйл Т.Одончимэг
99069029
misheelod@yahoo.com
6  Холбоо барих утас, цахим хаяг

96659029  99309000