-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "МҮҮН ЛАЙТ ФИНАНС АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Мүүн Лайт Финанс Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №12 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.01.20
4 Компанийн регистрийн дугаар 2546442
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ А.Саранчимэг 
99063831, 95951999
saranchimeg@yahoo.com
6 Холбоо барих

99063831  95951999