-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/489
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №289 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011551008
6 Компанийн регистрийн дугаар 5961408
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                              2.Төлбөрийн баталгаа                  3.Факторинг
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ариунболд  99092240
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 26-р хороо, Хүннү гудамж, Сүмбэр орд хороолол, 603-р байр, 1-1 тоот