-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТЭРХ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТЭРХ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/490
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №290 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011546083
6 Компанийн регистрийн дугаар 5963893
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Нарангэрэл    99115355
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 18-р хороо, Наран Ундраа төв