-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "АВУУРЬД ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "АВУУРЬД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/515
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №373 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.10.09
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011559102
6 Компанийн регистрийн дугаар 5982987
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Мөнхзаяа 99097786
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, 11-р хороолол, "Астро" төвийн 19-20 тоот