-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТИ ЭН ЭН ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТИ ЭН ЭН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/547
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №140 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011498092
6 Компанийн регистрийн дугаар 5889731
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Лхагвадорж /ЧО85081474/   99998600
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Г.Чагдаржавын гудамж, 46-р байр, 7-р давхар