-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БУДЛАН ХЭНТИЙ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БУДЛАН ХЭНТИЙ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/548
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №154 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.05.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1811006125
6 Компанийн регистрийн дугаар 4193059
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Туяа    99568416
9 Компанийн  хаяг байршил ХЭА, Өмнөдэлгэр сум, 6-р баг, Зоос хүрд ХЗХ-ны байр