-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/598
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №302 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011602126
6 Компанийн регистрийн дугаар 6062725
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ү.Өнөрцэцэг   70110232,75100800
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ХУД, 11-р хороо, 106-р байр, 1 давхар, 2 тоот