-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "МЭЖИК КОНСАЛТИНГ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МЭЖИК КОНСАЛТИНГ АУДИТ" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №293 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.12.14
4 Компанийн регистрийн дугаар 5354595
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

С.Мөнхбаяр

99046264, 88106070

info@magicgroup.mn

6  Холбоо барих утас, цахим хаяг

99046264, 88106070

info@magicgroup.mn