-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БАЯН МӨРӨН УВС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БАЯН МӨРӨН УВС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/599
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №18 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1511009018
6 Компанийн регистрийн дугаар 4016785
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Өнөрцэцэг   99452399,  99098641
9 Компанийн  хаяг байршил Увс, Улаангом, 5-р баг, "Монгол даатгал" ХХК-ийн байр 02 тоот