-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "НОМИН ГҮНЖ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НОМИН ГҮНЖ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/600
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №19 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011610067
6 Компанийн регистрийн дугаар 6067441
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Энхтүяа /ЧМ84052901/   91917535
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 4-р хороо, 15-р хороолол, 48б