-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "НАЧИН ЗААН ФИНАНС ББСБ" ХХК

 

1 Байгууллагын нэр "НАЧИН ЗААН ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/601
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №20 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011619037
6 Компанийн регистрийн дугаар 6092853
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Наранцэцэг 75005000, 99757674
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БГД, 19-р хороо, Ард аюушийн өргөн чөлөө, "Начин заан" ХХК-ын байр