-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "СЭТГЭШГҮЙХҮҮ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "СЭТГЭШГҮЙХҮҮ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/602
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №21 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411008036
6 Компанийн регистрийн дугаар 3866785
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мөнхбат 99095056
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуунмод сум, 1-р баг, Номт 12-01 тоот