-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭХЛЭЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭХЛЭЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/605
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №24 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011622017
6 Компанийн регистрийн дугаар 6087558
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мөнхтуяа 90997744, 99177767
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СХБ 9-р хороо, 7-р хороо Алтайн гудамж -281, Хоймор оффис, 701 тоот