-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТРАСТ ФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТРАСТ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/607
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №26 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011616080
6 Компанийн регистрийн дугаар 6085164
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Онон 99112979
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж, 19-р байр, 2 давхар