-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "НЕКСУС ФИНАНС ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НЕКСУС ФИНАНС ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/590
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №294 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011623076
6 Компанийн регистрийн дугаар 6091202
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх 3.Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ариунаа   99098892
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13, Лэндмарк оффис, 4 давхар