-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "КАПИТИС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "КАПИТИС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/592
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №296 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.12.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011411050
6 Компанийн регистрийн дугаар 5717892
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батжаргал    88114144
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, Жамьян гүний гудамж, ICC цамхаг, 11 давхар