-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХАН АЛТАЙН НУРУУ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХАН АЛТАЙН НУРУУ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/608
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №53 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.03.10 
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011636140
6 Компанийн регистрийн дугаар 6127053
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Хандсүрэн    99113048
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 3-р хороо,49-р байр 8 тоот