-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХӨТӨЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
Байгууллагын нэр "ХӨТӨЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/611
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №56 тогтоол 
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.03.10 
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311012140
Компанийн регистрийн дугаар 3751449
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Улсбаяр 99044299
Компанийн  хаяг байршил Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, 1 дүгээр баг, Шүүхийн урд 00 тоот хаалга