-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "МОНГОЛИАН ЮНАЙТЕД КРЕДИТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИАН ЮНАЙТЕД КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/613
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №83 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.04.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011301013
6 Компанийн регистрийн дугаар 5498651
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1. Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Жавхлан  80088009
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 50мянгат, 49 дүгээр байр.