-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БАТ ЭРГЭХ ХОЛБООС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БАТ ЭРГЭХ ХОЛБООС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/614
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №84 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.04.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011613017
6 Компанийн регистрийн дугаар 6069126
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1. Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Амарсанаа  88217324
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо,Нарны зам 1, 55 тоот..