-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ФЭМЭЛИ ФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ФЭМЭЛИ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/615
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №85 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.04.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011629015
6 Компанийн регистрийн дугаар 6104606
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1. Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар В.Өлзийбаяр 99013404
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 11-р хороо, Цагдаагийн гудамж, Сутайн тэргүүн ХХК 213 тоот